Да се направи стъпка към другия е най-голямата стъпка в еволюцията на човечеството

Мисия

Фондация „Аматар Фондейшън” има за цел да обедини хората, които поставят общото благо над личните си интереси и използват добродетелите си, за да проправят нови пътеки, даващи светлина и надежда в един неустойчив свят, лишен от любов.

Докато ние, хората, не се държим човешки, няма да успеем да разрешим климатичните, икономическите, културните, расовите, пандемичните кризи, защото най-голямата криза е загубата на основните ни човешки ценности.

Фондацията се ангажира да хуманизира света чрез овластяване на жените, като опазва и култивира основните човешки ценности: любов, свобода, доброта, истина, състрадание, емпатия, солидарност, мир, ненасилие, опазване на околната среда и универсална отговорност при цялостна защита на правата на човека и основните свободи.