Приоритетни области

Човешко Развитие

Няма човешко развитие без хуманност

Икономическите и юридическите системи, както и доминиращите организационни модели по целия свят са остарели. В същото време се сблъскваме с проблеми, които заплашват да дестабилизират обществото и средата, в която живеем: климатични промени, война, неравенство, миграция, бедност, болести, фемицид .... Необходима ни е нова визия, различна перспектива, от която да погледнем на обществото, икономиката, правото, политиката, медицината, технологиите и пр.

Нуждаем се от различно хранене, различен ритъм на ежедневието, различна култура, всичко трябва да бъде видяно по нов начин. Ние създаваме умни градове, електрически автомобили, възобновяема енергия, но същността на човека се игнорира, маргинализира, потиска. Трябва да преразгледаме отношенията си с всичко около нас и да изградим нова обща система от взаимоотношения между хора, животни, околна среда. Трябва да се създадат нови социални, икономически, правни, медицински, технологични, градски, транспортни модели. Модели, които разглеждат бедността като най-висшата форма на насилие; болестта като възможност, а не поражение; правото като инструмент за пресъздаване и реинтеграция, а не за наказание и страдание; икономиката като средство за благополучие, а не функция на алчността и експлоатацията; училището като място за изследване на уникалността, ценностите и изкуството, а не на съперничество и борба за диплома; работата като акт на споделяне и растеж, а не на оцеляване и конфликти; транспортните средства като отговор на необходимостга за придвижване, а не като носители на смърт и замърсяване; храната и готвенето като източници на здраве и удоволствие, а не вредни експерименти; равенството между половете като ключ към икономическия и социален растеж, а не повод за конфликти и дискриминация.

Трябва да пренапишем съдбата на Човечеството с осъзнатост и да проектираме свят, фокусиран върху човека. Трябва да извадим автентичния човек, който е скрит във всеки един от нас, който е изумен пред залез, дете, море, небе, който събира цветя с нежност и ги подарява на любимия/та. Това е истинската същност на човека и нужно да пренапишем историята си според нея. Да погледнем на света от нова перспектива и да осъзнаем, че това е единствената възможна перспектива да спасим човечеството.

Докато дори един човек бива убит от ръката на друг човек или от неговото безразличие, ние ще сме провалени като човешка раса.