Приоритетни области

Овластяване на Жените за Хуманизиране на Света

Тъй като равенството между половете е човешко право, овластяването на жените се превръща в първата стъпка, първото наистина иновативно и решително действие, което трябва да се предприеме в един стар, уморен и болен свят като нашия.

От хилядолетия жените са убивани, малтретирани, измъчвани, поробвани,тормозени, осакатявани, бити, заплашвани, горени на кладата, убивани с камъни като грешници, изостанали в интелектуалното и професионалното си развитие, изнасилвани всеки ден, принуждавани към сексуални актове, за да получат работа или израстване в кариерата. Те са продавани като разменна монета по време на войни и са лишавани от репродуктивните си права в много страни. Правата на жените са потъпквани; жените и момичетата са обиждани безмилостно навсякъде и във всеки момент.

За овластяването на жените говорим от години, но тази тема винаги се е разглеждала частично - като засягаща само момичетата и жените, и никога не е била адресирана глобално, спрямо цялото общество.

Овластяването на жените означава равнопоставеност на половете, тъй като има сериозно неравенство между жените и мъжете във всяка сфера от нашия живот. Овластяването на жените не е частична нужда, а решение на големите проблеми, които терзаят света.

През годините редица прочути умове са развивали разнообразни и конкретни идеи, които да предпазят света от катастрофа, но изглежда е твърде трудно да осъществим тези предложения. Как да избегнем екологичната катастрофа и да спасим света, щом сме изгубили чувствата на любов и състрадание, които са стълбовете на човечността? Как можем да обичаме другите и околната среда, ако убиваме себе си всеки ден, задушаваме мечтите си и се учим да живеем в корумпирано и жестоко общество? Втвърдили сме сърцата си, забравили сме човешкия си произход, свикнали сме да се държим като машини. Ако не започнем да се очовечаваме, ако не си спомним кои сме вътре в себе си, а не това, в което сме се превърнали заради фрустрациите си, няма да има надежда за оцеляването на човечеството.

Процесът на овластяването на жените може да промени този самоунищожителен курс и да построи един по-добър свят, в който животът и любовта са в основата на нашето общество. Момичетата и жените трябва да бъдат овластени, трябва да им се помогне, за да поемат управлението редом с мъжете и да доведат кораба, наречен Човечество, в безопасно пристанище. Овластяването на жените е единственият ключ за хуманизиране на света!

Жените познават дълбокия смисъл на грижовността. Те знаят как да се грижат за хората и всичко, което ги заобикаля, без да осъждат или дискриминират. Следователно само жените биха знаели как да се грижат за народите по света и околната среда в тези тъмни времена на хуманитарна и климатична криза.

Жените са майки, те са изпълнени с чувства на съпричастност, любов и състрадание. Те знаят как да прощават и да строят отново след разрушенията от войните и природните бедствия. Всъщност жените биха били по-малко склонни към военни конфликти и по-предразположени към диалог между народите за постигане на мир. Присъствието на повече жени на масата за преговори със сигурност е предимство за нашата агресивна и саморазрушителна цивилизация. Жените никога не биха изпратили синовете си на война и са изтощени да погребват съпрузите и децата си, загинали във военните конфликти през вековете. Овластяването на жените означава прекратяване на огъня, премахване на оръжията от лицето на земята, живот в мир и равенство, щастие край семейното огнище и израстване като индивиди в хуманен, стабилен и здрав свят.

Овластяването на жените също означава да имаме интелигентен и мирен събеседник, който да се справя във времена на изключително напрежение между нациите. Жените биха могли да балансират това напрежение и да покажат различен начин на мислене и действие. В свят като нашия, изпълнен с войни, скръб и бедност, можем да се съсредоточим единствено върху овластяването на жените и да предприемем действия за незабавното му прилагане във всяка държава и във всяка сфера от живота ни.

Повечето предприятия и правителства в света в момента се ръководят от мъже и резултатите са пред нас: безпрецедентна климатична, екологична, хуманитарна, расова, културна и пандемична криза; все повече хора мигрират от войни, болести, бедност и опустиняване; милиони бежанци и разселени хора са оставени да умрат без помощ; дискриминация, ксенофобия, расизъм, икономическа експлоатация, милитаризъм и липса на човешки права. Мъжете са създали свят, основан на печалба. Всичко е на пазара - нашето здраве, взаимоотношения, ценности, мечти и права. Нищо не е здравословно, честно и истинско. Това са фактите! Мъжете са се провалили като ексклузивни лидери и е време да започнат да ръководят предприятия и правителства рамо до рамо с жените.

Дошъл е моментът овластяването на жените да прерастне в глобално движение, за да привлече повече жени на лидерски позиции в бизнеса и политиката. Повече жени трябва да се кандидатират и да бъдат избирани.

Овластяването на жените гарантира, че жените и момичетата имат контрол над живота си и са в състояние да участват активно в социалната, политическата и икономическата сфера, като част от процеса на вземане на решения.

Овластяването на жените е от съществено значение за изграждането на по -силни икономики, за постигане на международно договорени цели за развитие и устойчивост и за подобряване на качеството на живот на жените, мъжете, семействата и общностите.

Светът не е прекрасна градина на изобилие и любов. Светът е пълен с бедност и омраза. Мъжете трябва да разчупят установения ред, да подкрепят жените, да освободят допълнителните лидерски места, които са заели, да слушат съветите на жените, както никога досега.

По-малко подходящи ли са жените и момичетата за ролята на тези, които взимат решения? По-малко интелигентни и по-малко подготвени ли са? Дали овластяването на жените плаши мъжете и ги кара да си мислят, че губят контрол? Това са въпросите, които фондация „Аматар Фондейшън” отправя към тези,които са начело на предприятия и правителства, тези, които трябва да решат коя страна да вземат. Тези хора, жени и мъже, без разлика, не винаги са склонни да предприемат решителни действия по отношение на овластяването на жените и равенството между половете.

И все пак жените трябва да изискват пълна власт и лидерство вместо равенство между половете! Наистина би било правилно жените да управляват света в този момент. Това би било единствената алтернатива да се избегне предстоящата катастрофа. В същото време жените изискват равенство между половете, изискват уважение, право да говорят и да се изразяват свободно. Жените искат да вземат решения, които засягат планетата и живота на всички, рамо до рамо с мъжете. И това е справедливо и благородно, въпреки че жените трябва да бъдат много ядосани на мъжете за насилственото, непочтено, унизително и дискриминиращо отношение, което са търпели в продължение на хилядолетия и продължават да търпят.

Не можем да продължаваме да казваме, че постигаме напредък само защото е станало модерно да се говори за овластяване на жените и равенство между половете. Овластяването на жените и равенството между половете все още са само идеи, а не факт, въпреки напредъка, постигнат през последните години. Безспорно е, че са направени крачки напред в колективното осъзнаване и най-вече в осъзнаването на жените и момичетата, които вярват все повече в себе си и изискват лидерство в работата и в правителствата.

Това, което се случи по време на пандемията Covid 19, показа, че малките крачки напред, ако не са последвани от незабавни промени, се превръщат в големи крачки назад. Всъщност жените бяха най-силно засегнати от опустошителните последици от пандемичната криза - много от тях загубиха работата си и личната си сигурност, както и възможността за образование и интелектуален растеж. Пандемичната криза засегна преди всичко жените, заличи ефекта от стъпките, направени през последните години за овластяване на жените и равенство между половете. Върнахме се в изходна позиция.

Истинските промени са решителни и незабавни, всичко останало са само идеи и добри намерения. От години жените слушат напразни обещания и в продължение на хилядолетия са търпели огромни несправедливости, така че вече не са склонни да приемат да бъдат третирани като второстепенни човешки същества.

Има една поговорка, която гласи: "Зад всеки велик мъж стои велика жена"  Отсега нататък тази поговорка ще гласи:"До всеки велик мъж има велика жена, а до всяка велика жена има велик мъж"

Фондация „Аматар Фондейшън” се ангажира да превърне овластяването на жените в конкретна реалност, за да се постигне равенство между половете по време на нашия живот.

Нека забравим малките крачки напред и да спрем да се омагьосваме от капаните за наивници. Говоренето за равенство между половете не е равенство между половете. Нека превърнем думите в действия и факти.

Тъй като равенството между половете е човешко право, овластяването на жените става първата стъпка, първото наистина иновативно и решително действие, което трябва да се предприеме в един стар, уморен и болен свят като нашия.

Равенство на половете

Равенството на половете не е само зачитане на правата на човека, то е ключът към икономическия растеж, политическата стабилност, социалната и културната трансформация на всяка страна. Жените са равни на мъжете по достойнство и права и затова те заслужават да почучават заплати, равни на тези на мъжете за своята работа и да имат същите възможности да се развиват, както на човешко, така и на професионално ниво, без тяхното достойнство да бъде потъпквано. Никоя жена никога не трябва да прави компромиси, да се продава, да бъде тормозена или малтретирана, за да живее, работи, расте в кариерата си и да развива своите таланти. Никоя жена никога не трябва да се страхува да докладва за злоупотреба с власт, тормоз и изнасилване, нито да търпи отмъщение в това отношение, като например загуба на личната си безопасност, на работата си или да бъде убита с камъни като грешница от тесногърдо и безчувствено общество.

Има два вида съдебни зали - едната е в съдебната палата, а втората е в общественото мнение. Всяка малтретирана жена има право да бъде защитена юридически и морално, така че предразсъдъците в общественото мнение трябва да бъдат премахнати. Фондацията подкрепя жените, които са решили да пробият стената на мълчанието чрез подаване на сигнали за насилие и тормоз на работното място, и им помага да възстановят живота си и да развият талантите си като свободни хора.

Невъзможно е да се говори за равенство между половете без повсеместно осъзнаване на значението на жените за развитието на нашето общество, нито могат да се направят реални промени без тяхното участие в икономическия и политическия дебат.

Според „Глобалния доклад за разликата между половете“, равенството между половете на работното място може да бъде постигнато едва през 2095 г. Това е непропорционален и неприемлив период от време. Равенството между половете е акт на цивилизация.

Фондация „Аматар Фондейшън”се ангажира да ускори този цивилизационен процес чрез мобилизиране на жени и момичета, за да утвърди тяхната стойност като лидери и да ги подкрепи във всичките им усилия. Жените трябва да се кандидатират за политически длъжности и да станат много по-активни в своите общности, в местните власти и във висшите държавни длъжности. Има една поговорка, която гласи: “Момичетата с мечти стават жени с визия”.  Ние ще ги овластим за да реализират тази визия.