Инициативи

Аматар Сити - Единството на Човечеството

Аматар Сити - Единството на Човечеството е инициатива в областта на човешкото развитие и има за цел да изгради екологично устойчив интелигентен град с нулеви емисии, където хората живеят в пълно съзнание за принадлежност към човешката раса и следователно е естествено за тях да правят всичко с човечност, любов и съчувствие един към друг. Аматар Сити е хуманен град. Това е светът, в който всички бихме искали да живеем, а фондация „Аматар Фондейшън“ се ангажира да го изгради, започвайки със заснемането на документален филм, който ще представи подробен план за действие, основан на целта на фондацията.

Прочети повече

Движение за Хуманизация

Фондация „Аматар Фондейшън“ стартира Движение за Хуманизация Хуманизация със споделено лидерство между жени и мъже, с цел да се осъзнае, че ние, хората, принадлежим еднакво към човешкия вид и затова е естествено да действаме с хуманност.

Светът преминава през дълбока криза на емоционална идентичност. Нашата постоянна борба за оцеляване, надпреварата за материално развитие и натрупването на богатство са ни превърнали в нехуманни същества, пренебрегващи основните ни човешки необходимости като добротата, радостта, красотата, грижата и състраданието. Нашата отдаденост към уникалността на човечеството и алтруизма е жизненоважно за общество ни.

Прочети повече

Жените се Кандидатират за Политически Постове

„Жените се кандидатират за политически постове“ е инициатива, насърчаваща овластяването на жените.

Жените представляват по-голямата част от световното население, но въпреки това нямат равно представителство в националната и местната власт в нито една държава. За да се постигне равенство между половете в институциите и повече жени да заемат лидерски позиции в непосредственото бъдеще, фондация „Аматар Фондейшън“ стартира инициативата „Жените се кандидатират за политически постове“.

Прочети повече

Заедно

Заедно е инициатива в областта на специалното образование, поставяща си за цел да популяризира значимостта на това да бъдем заедно.

Невероятно е, че в свят, населен със 7 милиарда души (брой, който продължава да расте!), се чувстваме сами, без да можем да научим най-важния урок от живота: да бъдем заедно с другите, като същевременно запазим своята уникалност. Научили сме се да следваме модели и догми, които другите са създали за нас, и по този начин сме се изгубили, катапултирани в студен и несправедлив свят.

Как можем да поправим това? Къде са ценностите, в които вярваме, но потъпкваме всеки ден?

Прочети повече

Bacio Volante/Въздушна Целувка

Лети, целувке, лети, никога не спирай!
Стигни до всички страни и всички сърца!
Носи красота, щастие и любов!
Напомняй ни, че все още сме хора и ще останем деца завинаги!

 

Bacio Volante/Въздушна Целувка е проект, изпълняван от Филантропско предприятие, собственост на фондация „Аматар Фондейшън“, или от свързани филантропски предприятия, които даряват 100% от печалбата си на фондация Аматар Фондейшън. Този проект е мотивиран от правата на човека и развива дейност в областта на храненето - научни изследвания, създаване, производство и разпространение на органични, високо хранителни и здравословни хранителни продукти, богати на витамини и минерали - супер храни.

Прочети повече