Приоритетни области

Човешки Права

Насърчаване на човешките права и прекратяване на насилието срещу жени и момичета

Устремени към успеха и интелектуалния прогрес, сме забравили тези, които страдат. Да мислим за изграждане на светло бъдеще, като пренебрегваме умиращите хора днес, ни прави нечовечни, защото няма нищо по-важно от Живота! Дойде моментът всеки от нас да се огледа съзнателно около себе си и да прозре, че в светлото бъдеще, за което мечтаем, трябва всички да навлезем заедно!

Да се направи стъпка към другия е най-голямата стъпка в еволюцията на човечеството.

Насилието срещу жени и момичета е едно от най-разпространените, постоянни и опустошителни нарушения на правата на човека. Това е сериозен проблем, който може да бъде решен с течение на времето чрез възпитание на новите поколения мъже да уважават жените и момичетата и чрез приемане на подходящи закони. Въпреки това безопасността на жените, които са бити, заплашвани и изнасилвани ежедневно, които са подали сигнал или се страхуват да подадат сигнал за насилие, защото се чувстват сами или изоставени от институциите, е спешният въпрос, който трябва да се реши сега.

Потенциалните жертви на фемицид вече знаят, че животът им е в опасност, но не знаят как да предотвратят неизбежното, къде да избягат и да намерят подслон, как да се издържат икономически и да защитят децата си. Стените на дома, които би трябвало да пазят семейното огнище, се превръщат често в тъмница за мъчения. От жизненоважно значение е жертвите на домашно насилие да напуснат тези тъмници, преди ситуацията да се влоши непоправимо.

За да се справи с домашното насилие, фондация „Аматар Фондейшън“ предоставя на жертвите на насилие по полов признак, спешна помощ като подслон, здравеопазване, достъп до правосъдие, социални грижи, както и професионално обучение за работа, която да им осигури икономическа независимост, за да започнат нов живот в пълна безопасност, като същевременно възстановят достойнството и самочувствието си след тормоза и претърпяното насилие.

Фондация „Аматар Фондейшън“ се ангажира с премахването на насилието над жени и момичета, и в превръщането на жертвите на насилие и оцелелите от фемицид, в лидери на по-силно, по-здраво, организирано и устойчиво общество.

"Правата на човека са правата на жените, а правата на жените са права на човека, веднъж завинаги. Докато дискриминацията и неравенството остават толкова често срещани явления навсякъде по света, докато момичетата и жените се оценяват по-ниско, хранят се по-малко, хранят се последни, претоварват се, биват нископлатени, необразовани, подложени на насилие във и извън домовете си - потенциалът на човешкия род да създаде мирен, проспериращ свят няма да бъде реализиран"
Хилари Родъм Клинтън