Приоритетни области

Климатична Криза

Свят на нулеви емисии

Настоящото ни разбиране за това как се отнасяме към другите, към околната среда, към селското стопанство, към храната, към нашето здраве и към нашите ценности спонтанно повдига въпроса: „Какво бъдеще ни очаква като човечество?“ Все едно сме затворени във високоскоростен влак, насочен към стена от стоманобетон. Ясно е, че рано или късно ще се блъснем и чувството за безсилие ни парализира. Но как можем да променим съдбата си? Отишли сме толкова далеч, че не виждаме изход.

Трябва да се върнем на кръстопътя, на който сме загубили правилната посока и да сменим дестинацията на този влак, осъзнавайки че това ще промени съдбата на Човечеството.

Съществува силна връзка между икономическата стабилност и устойчивостта на околната среда. В момента световната икономика се контролира от големи корпорации и се основава на споразумения, които им позволяват да генерират огромни печалби, зависещи от продължаването на изменението на климата. Тези споразумения са от полза за малцина, но е в ущърб на нашата планета и всички нейни жители. Техните последици са животозастрашаващи и засягат преди всичко общностите с ниски доходи. Страданието на много хора плаща за лукса на една шепа хора. Време е да променим курса и да приложим дълбоки структурни трансформации в политическите и финансовите системи по света, за да променим разрушителната траектория на нашата околна среда и следователно на цялото човечество.

Преминаването към нисковъглеродни енергийни източници не само ще подобри качеството на въздуха, но и ще донесе незабавни ползи за здравето. Има ясни доказателства, че изменението на климата вече причинява много сериозно въздействие върху човешкия живот, застрашавайки основните елементи, от които се нуждаем за добро здраве: въздух, питейна вода, храна и излага на риск десетилетия напредък в световното здравеопазване.

За да се справи с извънредната ситуация в областта на климата, фондация „Аматар Фондейшън“ проектира, насърчава и защитава политики, проекти и инициативи, насочени към намаляването наполовина на емисиите на парникови газове до 2030 г. и към нулеви емисии до 2050 г.; инициативи, насочени към устойчиво развитие, които изчисляват, намаляват и компенсират емисиите, генерирани от дейностите на хора и организации, събития и продукти, като по този начин увеличават способността за адаптация към неблагоприятните въздействия на температурните изменения и водят към устойчивост на климата.

Без климатична справедливост не може да има социална справедливост.