Инициативи

Аматар Сити - Единството на Човечеството

Аматар Сити - Единството на Човечеството е инициатива в областта на човешкото развитие и има за цел да изгради екологично устойчив интелигентен град с нулеви емисии, където хората живеят в пълно съзнание за принадлежност към човешката раса и следователно е естествено за тях да правят всичко с човечност, любов и съчувствие един към друг. Аматар Сити е хуманен град. Това е светът, в който всички бихме искали да живеем, а фондация „Аматар Фондейшън“ се ангажира да го изгради, започвайки със заснемането на документален филм, който ще представи подробен план за действие, основан на целта на фондацията.

Аматар Сити – документален филм

Днес светът, който медиите ни показват, е обречен и зловещ. Чувство на тревога и безпомощност ни обсебва ежедневно и ни кара да мислим за най -лошото. Затваряме се в собствените си черупки, превръщайки се в безсилни свидетели на трагедии и несправедливости, и това ни кара да загубим уважение и доверие в себе си като хора. Казват ни, че това не е най-добрият свят, но е единственият възможен; насилието ни се представя като истинската човешка природа; втълпява ни се необходимостта да се защитаваме от другите, да страдаме за да постигнем мечтите си и да се подчинвяваме на властта като единствена възможност за живот.

Аматар сити - документален филм  ще премине през миналото и настоящето на нашия свят, демонстрирайки, че въпреки че винаги е имало безжалостни и зли хора, които все още съществуват, те винаги са били малцинство и затова не са представителни за човешката природа, а за нашите страхове. Филмът ще накара зрителя да осъзнае, че само от нас зависи дали злите същества ще продължат да съществуват в нашето бъдеще и че духът на сестринство и братство е от основно значение за живота, за просперитета и за щастието.

Ще се срещнем с хора, които работят неуморно, за да проектират един различен, по-добър свят, в който да живеем в нашето бъдеще: визионери, учени, изобретатели, писатели, художници, знаменитости и лидери на трите традиционни икономически сектора, които ръководят системата на живот на нашата планета, а също така и лидерите на четвъртия нововъзникващ сектор. Ние ще вземем техните идеи и ще ги реализираме във виртуален пъзел, който ще представлява футуристичен умен екоград, в който човешките взаимоотношения, околната среда, инициативите, технологичният и научният прогрес, изкуството и красотата ще съжителстват в перфектна хармония.

Ще споделим виждания и опит с тези хора за нашето съществуване, за значението на правата на човека и равенството между половете като ключове за икономически растеж, политическа стабилност, социална и културна трансформация на всяка държава. Ще говорим за важността на познаването на разликата между правосъдието, което защитава справедливостта, и правосъдието, което защитава нечии интереси, между борба и отдаденост, за това колко важни са грижите и прошката, а не отмъщението и наказанието, особено в момент на колективно страдание.

Аматар Сити - документален филм  ще ни накара да осъзнаем, че принадлежим само към една раса - човешката раса, че имаме само една родина - Земята, и че разбираме само един език - единството на човечеството.