Инициативи

Заедно

Заедно е инициатива в областта на специалното образование, поставяща си за цел да популяризира значимостта на това да бъдем заедно.

Невероятно е, че в свят, населен със 7 милиарда души (брой, който продължава да расте!), се чувстваме сами, без да можем да научим най-важния урок от живота: да бъдем заедно с другите, като същевременно запазим своята уникалност. Научили сме се да следваме модели и догми, които другите са създали за нас, и по този начин сме се изгубили, катапултирани в студен и несправедлив свят.

Как можем да поправим това? Къде са ценностите, в които вярваме, но потъпкваме всеки ден?

За да променим тази нехуманна система и да изградим нови жилищни, семейни, работни и училищни реалности, трябва да представим по-добри модели на успех от тези, които ни се показват днес. Младите хора не могат да се научат как да живеят на училищния чин или от книги, ако виждат точно обратното около себе си. Живите модели ги учат по-добре от всичко.

Следователно е абсолютно безполезно да продължаваме да говорим за правата на човека, докато не ги приложим на практика; младите хора се учат от това, което виждат и така създават бъдещите поколения.

Всеки човек е уникален и необикновен, няма двама еднакви души. Ето защо имаме дълг да развием своята уникалност и да разберем, че единственият успех в живота е просто да бъдем себе си.

Трябва да учим младите хора, че няма да открият себе си, оглеждайки се наоколо – те трябва да погледнат вътре в себе си. Търсенето на нашата уникалност, която да споделим с другите не е лесна задача, защото през целия си живот слушаме от другите кои сме. Търсим отговори от другите, от медиите, от философи, от гурута, от учители, гледаме извън себе си, но никой никога не може да ни даде това, което е вътре в нас. Това, което е от съществено значение за нашия живот, наистина е вътре в нас, но там цари ужасен мрак и не е лесно да се търси в мрака.

Инициятивата Заедно ще бъде светлинка на фенера, която ще ни помогне да захраним вътрешната си светлина, така че да се озари този мрак и заедно да намерим пътя към дома. Това ще ни покаже, че не е възможно да се загубим завинаги, а само временно, и че ако искаме да се намерим отново, е достатъчно да погледнем на правилното място - в сърцето си.

Не можем да оцелеем сами, самотата и егоцентризмът водят до смърт и разруха. Истинска радост може да бъде постигната само чрез добри и красиви взаимоотношения на приятелство, любов, доброта, състрадание, емпатия, истина и обич. Няма нищо по-хубаво от това да се чувстваш добре с другите. Всички трябва да помним, че в АЗ се крие същността на нашия живот, но в НИЕ е единствената ни сила! Ние сме заедно, за да си помагаме.