Инициативи

Движение за Хуманизация

Фондация „Аматар Фондейшън“ стартира Движение за Хуманизация Хуманизация със споделено лидерство между жени и мъже, с цел да се осъзнае, че ние, хората, принадлежим еднакво към човешкия вид и затова е естествено да действаме с хуманност.

Светът преминава през дълбока криза на емоционална идентичност. Нашата постоянна борба за оцеляване, надпреварата за материално развитие и натрупването на богатство са ни превърнали в нехуманни същества, пренебрегващи основните ни човешки необходимости като добротата, радостта, красотата, грижата и състраданието. Нашата отдаденост към уникалността на човечеството и алтруизма е жизненоважно за общество ни.

Днес организациите се движат на ръба на хаоса, хората са загубили вяра в своите правителства, стените на миналото се издигат отново, заедно със заплахата от нов расизъм и холокост, безскрупулни хора се възползват от несигурността на икономическата криза, за да разделят и подстрекават към насилие, пазарите се променят все по-бързо, непредвидените влияния изискват мигновена адаптация и организациите трябва постоянно да се обновяват и да се преоткриват; лидерите на корпорации, политически партии и движения са все по-цинични, агресивни и авторитарни.

Догмите от миналото в управлението обаче вече не вършат работа. Време е да се възприемат нови идеи, време е за различен тип лидерство и действия в организациите по цял свят, които да ги направят по-човечни и пригодни към целите си.

Движението за Хуманизация се ангажира да подпомага правителствени организации и организации със стопанска и нестопанска цел в целия свят по пътя на хуманизацията, фокусирайки се върху човека като двигател на промяната, която се основава на ценностите, представляващи стълбовете на човечеството.

Важно е организациите и сдруженията да осъзнаят своята социална отговорност за изграждането на хармоничен свят с морална, демократична и приобщаваща визия, работеща за благосъстоянието на цялото човечество. Свят на добродетелите, в който, успоредно с печалбата, се цели щастието и социалната справедливост, в който правителствата защитават правата на човека и младите хора са свободни да изразяват себе си и да развиват мечтите си, започвайки от личното и интимно осъзнаване на собствения си смисъл като човешки същества.

Движението за Хуманизация ще формира Международен комитет по хуманизацията, съставен от известни умове и хора със силно чувство за хуманност и единство, за да приеме Всеобща декларация за хуманизация, основана на основните човешки ценности.

Затова Международният комитет по хуманизация ще създаде Училище за хуманизация, основано върху Всеобщата декларация за хуманизация. Дошъл е моментът да приемем единството на човечеството и да започнем да вярваме в нашата раса, като я направим достойна да бъде наричана човешка.