Инициативи

Bacio Volante/Въздушна Целувка

Лети, целувке, лети, никога не спирай!
Стигни до всички страни и всички сърца!
Носи красота, щастие и любов!
Напомняй ни, че все още сме хора и ще останем деца завинаги!

 

Bacio Volante/Въздушна Целувка е проект, изпълняван от Филантропско предприятие, собственост на фондация „Аматар Фондейшън“, или от свързани филантропски предприятия, които даряват 100% от печалбата си на фондация Аматар Фондейшън. Този проект е мотивиран от правата на човека и развива дейност в областта на храненето - научни изследвания, създаване, производство и разпространение на органични, високо хранителни и здравословни хранителни продукти, богати на витамини и минерали - супер храни.

Мисия

Прилагане на концепции за достъп до прясна храна и обучение по здравословно хранене в бедните изостанали общности.

Овластяване на нуждаещи се жени и мъже, маргинализирани, малтретирани и бедни, изоставени от институциите и медиите, разселени лица, бежанци и имигранти, за преодоляване на извънредни неблагоприятни обстоятелства и осигуряване на равен достъп до човешки права, като по този начин се допринася за развитието на гражданско общество.

Дистрибуция

Хранителните продукти Bacio Volante/Въздушна Целувка имат две различни дистрибуторски линии под пълния контрол на фондация „Аматар Фондейшън“.

Първата линия на разпространение е чисто филантропска, а не с цел печалба и има за цел да осигурява редовно на нуждаещите се здравословни суперхрани, които освен всичко укрепват имунната им система.

Втората линия на разпространение е на пазара, като 100% от печалбата се посвещава за благотворителност, за да допринесе за мисията на фондацията.